חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-J825DW
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 33 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 26 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x6,000 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 100 ?“?£
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ?œ-20 ?“?£
* ?™?—?™?“?× ?“?•?¤?œ?§?? ??•?˜?•?ž?˜?™?× ?ž?•?‘? ?× ?œ?”?“?¤???” ?ž?©? ?™ ?¦?™?“?™ ?”?“?£
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?× ??¤?©?¨?•?× ?œ?ž?™?›?œ?™? ?’?“?•?œ?™?
* ?—?™?‘?•?¨ USB2
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ??œ?—?•?˜?™ ?ž?•?‘? ?”
* ?ž???š ?ž?’?¢ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?¨?—?‘ 3.3'
* ?”?“?¤???” ?™?©?™?¨?•?× ?¢?œ CD/DVD

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600bps
* 100 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 400 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”


???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ ?“?¨?š ?ž?—?©?‘

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* ?”?“?¤???” ?“?™?’?™?˜?œ?™?× ?™?©?™?¨?•?× ?ž?›?¨?˜?™?? ?–?™?›?¨?•?Ÿ ?•?ž?”?×?§?Ÿ USB
*Pictbridge ?”?“?¤???” ?™?©?™?¨?•?× ?ž?ž?¦?œ?ž?” ?“?™?’?™?˜?œ?™?×

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!