חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

לפרטים נוספים ולרכישה - צרו קשר עם מחלקת הזמנות 03-5688444

MFC-6910DW
מפרט טכני

?ž?“?¤???× A3,?¤?§??,?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™,?ž?–?™?Ÿ ?“?¤?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ A3 ?“?• ?¦?“?“?™
?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?¤? ?™?ž?™,???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ A3 ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×

* A3
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 35 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 27 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x6,000 dpi
* 2 ?ž?’?™?¨?•?× ?œ 250 ?“?£ ?›?œ ??—?×
* ?“?•?¤?œ?§?? ?ž?•?‘? ?” ?œ?”?“?¤???” ?ž?©? ?™ ?¦?™?“?™ ?”? ?™?™?¨
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?” + ??œ?—?•?˜?™
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×
* ?ž?›?œ?™ ?“?™?• ?ž?•?’?“?œ?™? XL ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?× ?”?“?¤???”
* ?—?™?‘?•?¨ USB2

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600bps
* 80 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 400 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”
* IFAX/EFAX ?©?œ?™?—?× ?¤?§???™? ?“?¨?š ?”??™? ?˜?¨? ?˜


???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ ?“?¨?š ?©?¨?× ?“??¨
* ???¨?™?§?” ?œ?›?¨?˜?™?? ?–?™?›?¨?•?Ÿ

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200X1,200 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400% ?‘?ž?¨?•?•?—?™? ?©?œ 1%
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?œ 35 ?“?¤?™? ?‘?’?•?“?œ A3 ?“?• ?¦?“?“?™

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* Pictbridge - ?”?“?¤???” ?•???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?ž?ž?¦?œ?ž?” ?“?™?’?™?˜?œ?™?×
* USB Direct Interface - ?”?“?¤???” ?•???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?” ?œ?”?×?§?Ÿ USB
* ?ž???š ?ž?’?¢ LCD ?¦?‘?¢?•? ?™ 8.2 ??"?ž

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!