חזור לרשימת פיטאץ

מוצר חדש!

לפרטים נוספים ולרכישה - צרו קשר עם מחלקת הזמנות 03-5688444

PT-9700
מפרט טכני

?ž?›?©?™?¨ ?œ?”?¤?§?× ?×?•?•?™?•?× ?¦?‘?¢?•? ?™?•?× ?•?“?‘?™?§?•?×- ?‘??ž?¦?¢?•?× ?ž?—?©?‘ !
?—?™?‘?•?¨ USB.
??¤?©?¨?•?× ?©?™?œ?•?‘ ?ž?œ?œ,?’?¨?¤?™?§?” ?•?‘?¨ ?§?•?“.
?¨?–?•?œ?•?¦?™?™?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 360X720dpi
?’?•?‘?” ?”?“?¤???” ?ž?™?¨?‘?™ 27.1 ??"?ž
?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” 20 ?ž"?ž ?œ?©? ?™?”

??¤?©?¨?•?× ?œ?™?™?‘? ?§?‘?¦?™ ?’?¨?¤?™?§?” ???˜? ?“?¨?˜?™?™?. *
?ž?’?•?•?Ÿ ?¨?—?‘ ?©?œ???¨?˜?™ ?”?“?¤???” ?‘?¦?‘?¢?™? ?ž?¤?œ???˜?™?§ ?”? ?“?‘?§?™? ?—?–?§ ,??š ? ?™?×? ?™? ?œ?”???¨?”.
?ž?¦?•?™?™?“ ?‘?—?•?×?š ??•?˜?•?ž?˜?™
?¨?•?—?‘?™ ?”?“?¤???” ?‘?¦?‘?¢: 6,9,12,18,24,36 ?ž"?ž (???¨?˜?™ TZ )

?ž?“?‘?§?•?× ?” TZ ?¨?©?•?ž?™? ?›?¤?˜? ?˜ ?©?œ brother , ?‘?“?™?§?•?× ?”?¨??• ?›?™ ???¨?˜?™? ??œ?• ?¢?ž?™?“?™? ?œ?©?—?™?§?” ,?œ?—?©?™?¤?” ?ž?ž?•?©?›?× ?œ?›?™?ž?™?§?œ?™? ,?©?ž?© ?•?ž?™?
?”???¨?˜?™? ?”? ?‘?¢?œ?™ 6 ?©?›?‘?•?× ?•?”?×?•?¦??” ?”?™? ?” ?ž?“?‘?§?” ?“?§?” ?•?¢?ž?™?“?” ?‘?¦?•?¨?” ?™?•?¦??× ?“?•?¤?Ÿ ,???™?ž? ?™ ?”?“?¤?•?? ? ?•?¦?¨?™? ?¢"?™ ?“?™?• ?”?ž?•?¢?‘?¨ ?˜?¨?ž?™?× ?•?”? ?ž?•?“?¤?™???™? ?œ?ž?¢?©?” ?ž?×?—?× ?œ?©?›?‘?× ?”?œ?ž?™? ?¦?™?” , ???™?ž?™? ?™ ?”?“?¤?•?? ?ž?•?’? ?™? ?ž 2 ?”?¦?“?“?™? ?¢"?™ ?©?›?‘?•?× ?¤?•?œ?™????˜?¨

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!