חזור לרשימת משולבים לייזר

מוצר חדש!

לפרטים נוספים ולרכישה - צרו קשר עם מחלקת הזמנות 03-5688444

MFC-9460CD
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?œ?™?™?–?¨ ?ž?©?•?œ?‘?× ?“?’? MFC-9460CDN
?ž?©?•?œ?‘?× ?œ?™?™?–?¨ ?¦?‘?¢?•? ?™?× ?¢? ?“?•?¤?œ?§?? ?•?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?” ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“
?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 24 ?“?¤?™? ?œ?“?§?” ?©/?œ ?•?¦?‘?¢.
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 2400X600dpi
?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž- 16 ?©? ?™?•?×
?“?•?¤?œ?§?? ?ž?•?‘? ?” ?œ?”?“?¤???” ?ž?©? ?™ ?¦?™?“?™ ?”?“?£ ?œ?—???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×
?—?™?‘?•?¨ USB 2.0 + ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?”
???¨?™?§?” ?œ?§?‘?¦?™ PDF ?—?×?•?ž?™? ?“?™?’?˜?œ?™?×
?ž?’?™?¨?” ?œ- 250 ?“?¤?™? + ??•?¤?¦?™?” ?œ?”?•???¤?× ?ž?’?™?¨?” ? ?•???¤?× ?œ- 500 ?“?¤?™?
?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ 35 ?“?¤?™?
?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33600bps
?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?”
?–?™?›?¨?•?Ÿ 128MB (??•?¤?¦?™?” ?œ?”?¨?—?‘?” ?¢?“ 384MB)
?˜?•? ?¨ TN-320BK ?©?—?•?¨ ?œ?”?“?¤???× ?¢?“ 2500 ?“?¤?™? ?‘- 5% ?›?™???•?™
?˜?•? ?¨ TN-230C/M/Y ?¦?‘?¢?•? ?™ ?œ?”?“?¤???× ?¢?“ 1500 ?“?¤?™? ?‘- 5% ?›?™???•?™
?˜?•? ?¨ TN-325BK ?©?—?•?¨ ?œ?”?“?¤???× ?¢?“ 4000 ?“?¤?™? ?‘- 5% ?›?™???•?™
?˜?•? ?¨ TN-235C/M/Y ?¦?‘?¢?•? ?™ ?œ?”?“?¤???× ?¢?“ 3500 ?“?¤?™? ?‘- 5% ?›?™???•?™
?×?•?£ DR-320CL ?œ ? 25,000 ?“?¤?™?

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!