חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-J410C
מפרט טכני

?›?œ?œ?™
?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 14,400 bps
?ž?”?™?¨?•?× ?”?¢?‘?¨?” ?‘?©? ?™?•?× ?› 6- ?©? ?™?×
?§?‘?•?¦?” G3
?ž?’?™?¨?× ? ?™?™?¨ ?œ?§?‘?œ?” ?¢?“ 100 ?“?¤?™?
?›?ž?•?× ?“?¤?™? ?‘?ž?–?™?Ÿ ?œ?ž?©?œ?•?— ) ADF ( ?¢?“ 15 ?“?¤?™?
?œ?•?— ?×?¦?•?’?” LCD "4.8
?–?™?›?¨?•?Ÿ ???˜? ?“?¨?˜?™ RAM 32 Mb

?¤?§??
?—?™?•?’ ?—?•?–?¨ ??•?˜?•?ž?˜?™ ?™?©
?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨ ?™?© 40 ?–?›?¨?•? ?•?×
??™? ?“?§?? ?˜?œ?¤?•? ?™? ?™?©
?—?™?•?’ ?‘?×?¤?•?¦?” ?™?©
?–?™?”?•?™ ?¤?§?? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?™?©
?’?•?•? ?™ ??¤?•?¨ 256
?›?™?•?•?Ÿ ? ?™?’?•?“?™?•?× ?™?© ??•?˜?•'/?‘?”?™?¨/?›?”?”
???¨?™?§?” ?ž?•?§?“?ž?× ?™?©
?§?‘?œ?× ?¤?§???™? ?‘?’?ž?¨ ? ?™?™?¨ ?¢?“ 170 ?“?¤?™?
?–?™?”?•?™ ?×?—? ?” ?™?© ?¢?“ 20 ?×?•?™?

?ž?ž?©?§?™?
?—?™?‘?•?¨ ?œ?ž?—?©?‘ USB2.0
?—?™?‘?•?¨?™? ? ?•???¤?™? Pictbridge,
?—?™?‘?•?¨ ?œ?ž?©?™?‘?•?Ÿ ?—?™?¦?•? ?™ ?™?©

?ž?“?¤???×
?”?“?¤???” ?¦?‘?¢, ?ž? ?•?¢ ?”?–?¨?§?× ?“?™?•
?¨?–?•?œ?•?¦?™?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 6,000x1,200 dpi
?ž?”?™?¨?•?× ?¢?“ 33 ?“?¤?™? ?œ?“?§?” ?©/?œ, 27 ?‘?¦?‘?¢
?›?ž?•?× ? ?™?™?¨ ?‘?ž?’?™?¨?” ?¢?“ 100 ?“?¤?™?
?ž?’?© ?™?¦?™??” ?¢?“ 50 ?“?¤?™?

???¨?™?§?”
???•?’ ?¦?‘?¢?•? ?™?×
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200 x 2,400 dpi ??•?¤?˜?™
?¢?“ 19,200 x 19,200 dpi ?‘?×?•?›? ?”
?ž?”?™?¨?•?× ?¢?“ 4 ?©? ?™?•?× ?©/?œ ?¢?“ 6 ?©? ?™?•?× ?‘?¦?‘?¢ ?‘- 100 dpi

?ž?¢?×?™?§?”
?ž?”?™?¨?•?× ?¢?“ 22 ?“?¤?™? ?©/?œ ?‘?“?§?”, 20 ?‘?¦?‘?¢
?©?›?¤?•?œ ?¢?“ 99 ?¢?•?×?§?™?
??™???•?£ ?™?©
?”?’?“?œ?”/?”?§?˜? ?” ?§?™?™? ?ž- 25% ?¢?“ 400% ?‘?ž?¨?•?•?—?™? ?©?œ 1%
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200 x 1,200 dpi

?ž?×?›?œ?™?
LC-985BK ?“?™?• ?©?—?•?¨ ?¢?“ 300 ?“?¤?™? ?‘ 5%- ?›?™???•?™
LC-985C/M/Y ?“?™?• ?¦?‘?¢ ?¢?“ 260 ?“?¤?™? ?‘ 5%- ?›?™???•?™

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!