חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-J220C
מפרט טכני

?›?œ?œ?™
?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 14,400 bps
?ž?”?™?¨?•?× ?”?¢?‘?¨?” ?‘?©? ?™?•?× ?› 6- ?©? ?™?•?×
?§?‘?•?¦?” G3
?ž?’?™?¨?× ? ?™?™?¨ ?œ?§?‘?œ?” ?¢?“ 100 ?“?¤?™?
?œ?•?— ?×?¦?•?’?” LCD ?™?© 4.8 ??"?ž
?×?›? ?•?× ?¢?œ ?”?ž???š ?™?©
?–?›?¨?•?Ÿ ???˜? ?“?¨?˜?™ ?™?© 32 ?ž?’?‘?™?™?˜ RAM
?ž?™?“?•?× )?’.?¢.?¨( 390x368x150
?ž?©?§?œ 6.8 ?§"?’

?¤?§??
?—?™?•?’ ?—?•?–?¨ ??•?˜?•?ž?˜?™ ?™?©
?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨ ?™?© 40 ?–?›?¨?•? ?•?×
?–?™?”?•?™ ?¤?§?? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?™?©
?›?™?•?•?Ÿ ? ?™?’?•?“?™?•?× ?™?© ??•?˜?•'/?‘?”?™?¨/?›?”?”
???¨?™?§?” ?ž?•?§?“?ž?× ?™?©
?ž?”?™?¨?•?× ???¨?™?§?” ?œ?–?›?¨?•?Ÿ ?› 6 ?©? ?™?•?× ?œ?“?£ A4 )???˜? '(
?ž?©?œ?•?— ?ž?–?™?›?¨?•?Ÿ ?¢?“ 170 ?“?¤?™?
?©?™?’?•?¨ ?œ?×?¤?•?¦?•?× 90 ?™?¢?“?™?
?§?‘?œ?× ?¤?§???™? ?‘?’?ž?¨ ? ?™?™?¨ ?™?© ?¢?“ 170 ?“?¤?™?
?–?™?”?•?™ ?×?—? ?” ?™?© ?¢?“ 20 ?×?•?™?

?ž?ž?©?§?™?
?—?™?‘?•?¨ ?œ?ž?—?©?‘ USB2.0
?—?™?‘?•?¨?™? ? ?•???¤?™? Pictbridge,
?—?™?‘?•?¨ ?œ?ž?©?™?‘?•?Ÿ ?—?™?¦?•? ?™ ?™?©


?ž?¢?×?™?§?”
?ž?”?™?¨?•?× ?¢?“ 22 ?“?¤?™? ?œ?“?§?” ?©/?œ, 20 ?‘?¦?‘?¢
?©?›?¤?•?œ ?¢?“ 99 ?¢?•?×?§?™?
?”?’?“?œ?”/?”?§?˜? ?” ?§?™?™? ?ž 25% - ?¢?“ 400% ?‘?ž?¨?•?•?—?™? ?©?œ 1%
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200 x 1,200 dpi

???¨?™?§?”
???•?’ ?¦?‘?¢?•? ?™?×
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” 1,200 x 2,400 dpi ??•?¤?˜?™
?¢?“ 19,200 x 19,200 dpi ?‘?×?•?›? ?”
?×??™?ž?•?× Wia / Twain
?’?•?•? ?™ ??¤?•?¨ 256 ?’?•?•? ?™?
?—?™?‘?•?¨ USB2.0

?ž?“?¤???×
?”?“?¤???” ?¦?‘?¢/ ?©?—?•?¨ ?œ?‘?Ÿ ,
?ž? ?•?¢ ?”?–?¨?§?× ?“?™?•
?¨?–?•?œ?•?¦?™?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 6,000 x 1,200 dpi
?ž?”?™?¨?•?× ?¢?“ 33 ?“?¤?™? ?œ?“?§?” ?©/?œ 27 ?‘?¦?‘?¢
?›?ž?•?× ? ?™?™?¨ ?‘?ž?’?™?¨?” ?¢?“ 100 ?“?¤?™?
?ž?’?© ?™?¦?™??” ?¢?“ 50 ?“?¤?™?


?ž?×?›?œ?™?
LC-985BK ?“?™?• ?©?—?•?¨ ?¢?“ 300 ?“?¤?™? ?‘ 5%- ?›?™???•?™
LC-985C/M/Y ?“?™?• ?¦?‘?¢ ?¢?“ 260 ?“?¤?™? ?‘ 5%- ?›?™???•?™ ?›"?

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!