חזור לרשימת מדפסות לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

HL-3070CW
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?œ?™?™?–?¨ ?¦?‘?¢?•? ?™?× ?¢? ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ??œ?—?•?˜?™ ?ž?•?‘? ?”

* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 16 ?“?£ ?œ?“?§?” ?©?—?•?¨ ?œ?‘?Ÿ ?•?¦?‘?¢
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ??œ?—?•?˜?™ ?œ?¢?‘?•?“?× ?¨?©?×
* ?ž?×??™?ž?” ?œ?ž?¢?¨?›?•?× ?”?¤?¢?œ?” MAC,WINDOWS ?×?•?ž?š PCL6 BR-SCRIPT3
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 2,400x600 dpi
* ?–?›?¨?•?Ÿ 64 MB ??¤?©?¨?•?× ?”?¨?—?‘?” ?¢?“ 576MB
* ?—?™?‘?•?¨ USB2 ?•?¨?©?× ??œ?—?•?˜?™?×
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 250 ?“?¤?™?
* ?ž?™?“?•?× 250 * 466 * 409

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!