חזור לרשימת פיטאץ

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

PT-2430
מפרט טכני

?ž?›?©?™?¨ ?œ?”?¤?§?× ?ž?“?‘?§?× ?¤?™?˜??¥
?’?•?“?œ ???¨?˜ - ???¨?˜?™ TZ ?ž"?ž 6,9,12,18,24
?—?™?×?•?š - ??•?˜?•?ž?˜?™
??•?¨?š ?×?•?•?™?•?× 25-300 ?ž"?ž
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” 180DPI
?ž?”?™?¨?•?× 10 ?ž"?ž ?œ?©? ?™?”
?”?¤?¢?œ?” ?‘??ž?¦?¢?•?× 6 ???•?œ?œ?•?× AAA (?œ? ?›?œ?•?œ) ??• ?ž?×?? AD-24?ž?ž?©?§ USB2
?ž?™?“?•?× 12218866 ?ž?ž
?×?ž?™?›?” ?‘?? ?’?œ?™?× ?•?¢?‘?¨?™?× , 18 ???•?’?™ ?‘?¨ ?§?•?“
?¢?“ 200 ?”?¢?×?§?™?

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!