חזור לרשימת משולבים לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-9450CD
מפרט טכני

?ž?©?•?œ?‘?× ?œ?™?™?–?¨ ?¦?‘?¢?•? ?™?×-?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ?¤?§?? ?¦?‘?¢?•? ?™, ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?× ?•???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™

?ž?“?¤???×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 20 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©?—?•?¨/?œ?‘?Ÿ ?•?¦?‘?¢
* ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž-17 ?©? ?™?•?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 2400x600 dpi
*SSL ?”?“?¤???” ?ž??•?‘?˜?—?×
* ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?”
*?“?•?¤?œ?§?? ?‘?ž?“?¤???×

?¤?§?? ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600bps
* 16 ?œ?—?¦? ?™? ?œ?—?™?•?’ ?‘?œ?—?™?¦?” ??—?×
* 300 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 500 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?
* ?ž?”?™?¨?•?× ?¦?™?œ?•? ?©?œ ?¢?“ 16 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ ?•?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x600 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%


???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!