חזור לרשימת מדפסות לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

HL-5240L
מפרט טכני
 • ?ž?”?™?¨?•?× 24 ?“?¤?™? ?œ?“?§?”, ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” DPI 1200/
 • ?×?§?©?•?¨?× ?ž?§?‘?™?œ?™?×/ USB
 • ?–?™?›?¨?•?Ÿ MB 16
 • ?¤?•? ?˜?™? ?¦?¨?•?‘?™? ?‘?¢?‘?¨?™?× ?•?? ?’?œ?™?× [dos/win ]
  ?›?•?œ?œ ?¤?•? ?˜?™? ?ž?“?•?¨?’?™?.
 • ?ž?’?™?¨?” ?œ 250 ?“?£ + ?ž?’?© ?—?™?¦?•? ?™ ?œ 50 ?“?£

  ?”?ž?“?¤???× ?ž?’?™?¢ ?¢? ?˜?•? ?¨ ?œ 2000 ?“?£
  ?• - 3100 ? DR (?×?•?£ ?œ 25,000 ?“?£)
  ?©? ?” ??—?¨?™?•?× ?‘?ž?¢?‘?“?”

  ??¤?©?¨?•?× ?œ?×?•???¤?× ?ž?—?™?¨ ?¢?‘?•?¨ ?”?×?§? ?” ?•?¢?‘?•?¨ ?©?“?¨?•?’ ?©? ?× ?”??—?¨?™?•?× ?œ??×?¨ ?”?œ?§?•?—!!!
נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!