חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-5490CN
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×,?¤?§??,?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™,?ž?–?™?Ÿ ?“?¤?™? ??•?˜?•?ž?˜?™
?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?¤? ?™?ž?™,???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“


?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 35 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 28 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x6,000 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 150 ?“?£
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×
* ?—?™?‘?•?¨ USB2 + ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?”
* ?”?“?¤???” ?™?©?™?¨?•?× ?ž?›?¨?˜?™???™ ?–?™?›?¨?•
* Pictbridge-?”?“?¤???” ?™?©?™?¨?•?× ?ž?ž?¦?œ?ž?” ?“?™?’?™?˜?œ?™?×

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600bps
* 100 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 400 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 50 ?“?¤?™?

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ ?“?¨?š PC
* ???¨?™?§?” ?œ?›?¨?˜?™?? ?–?™?›?¨?•?Ÿ

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200X1,200 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 400%-25%

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!