חזור לרשימת משולבים לייזר

לפרטים נוספים ולרכישה - צרו קשר עם מחלקת הזמנות 03-5688444

MFC-8880DN
מפרט טכני

?ž?›?©?™?¨ ?ž?©?•?œ?‘ ?”?ž?›?™?œ ?‘?×?•?›?•: ?ž?“?¤???×,?¤?§??,
?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?•???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™


?ž?“?¤???×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 30 ?“?¤?™? ?‘?“?§?”
* ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž-8 ?©? ?™?•?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200 dpi
* ?–?™?›?¨?•?Ÿ 64MB
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 250 ?“?£
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?”
* ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?” ?œ-DOS ?‘?›?œ ?”??ž?•?œ?¦?™?•?×
* ?“?•?¤?œ?§?? ?‘?ž?–?™?Ÿ ?•?‘?ž?“?¤???×

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600bps
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 50 ?“?¤?™?
* 40 ?œ?—?¦? ?™? ?œ?—?™?•?’ ?‘?œ?—?™?¦?” ??—?×
* 300 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 500 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”
* IFAX/EFAX - ?©?œ?™?—?× ?¤?§???™? ?“?¨?š ?”??™? ?˜?¨? ?˜

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1200X600 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 50 ?“?¤?™?
* ?¦?™?œ?•? ?¢?¦?ž??™ ?›?•?œ?œ ??™???•?£ "???˜?™?"

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ?ž?–?™?Ÿ ?“?•?¤?œ?§?? ?”?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?“?• ?¦?™?“?™?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ , ?œ?“?•?"?œ ?•?œFTP

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!