חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-290C
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×,?¤?§??,?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™,?ž?–?™?Ÿ ?“?¤?™? ??•?˜?•?ž?˜?™
???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“


?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 30 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 25 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x6,000 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 100 ?“?£
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×
* ?—?™?‘?•?¨ USB2

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 14,400bps
* 40 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 170 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”


???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ ?“?¨?š ?ž?—?©?‘

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* Pictbridge - ?”?“?¤???” ?•???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?ž?ž?¦?œ?ž?” ?“?™?’?™?˜?œ?™?×
* USB Direct Interface - ?”?“?¤???” ?•???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?” ?œ?”?×?§?Ÿ USB

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!