חזור לרשימת משולבים לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-7840W
מפרט טכני

?ž?©?•?œ?‘?× ?œ?™?™?–?¨- ?¢? ?›?œ ?”?×?•???¤?•?×,?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ??œ?—?•?˜?™ ?ž?•?‘? ?” ?•?¢?™?¦?•?‘
?—?“?©? ?™ ?•?ž?¨?”?™?‘ ?¢? ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?”:

?ž?“?¤???×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 22 ?“?¤?™? ?‘?“?§?”
* ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž-10 ?©? ?™?•?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 2,400x600 dpi
* ?–?™?›?¨?•?Ÿ 32MB
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 250 ?“?£
* ?—?™?‘?•?¨ USB2
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?¤? ?™?ž?™ ?ž?•?‘? ?” + ??œ?—?•?˜?™
* ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?” ?œ?”?“?¤???” ?‘- DOS


?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600pbs
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 35 ?“?¤?™?
* 8 ?œ?—?¦? ?™? ?œ?—?™?•?’ ?‘?œ?—?™?¦?” ??—?×
* 200 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 500 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”
* I-FAX/E-FAX ?©?œ?™?—?× ?¤?§???™? ?“?¨?š ?”??™? ?˜?¨? ?˜

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 600x600 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 35 ?“?¤?™?
* ?¦?™?œ?•? ?¢?¦?ž??™ ?›?•?œ?œ ??™???•?£ "???˜?™?"

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ
* ???¨?™?§?” ?‘?¨?©?×

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!