חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-235C
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ?¤?§??, (?œ?œ? ?ž?–?™?Ÿ) , ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 25 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 20 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 6000x1200 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 100 ?“?£
* ?–?™?›?¨?•?Ÿ 16 MB
* ?ž?™?“?× 150 * 360 *398 , ?ž?©?§?œ 7.3 ?§"?’
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 14,400bps
* 40 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 200 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”


?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?¢?“ 16 ?“?¤?™? ?œ?“?§?” ?‘?¦?‘?¢ , ?¢?“ 18 ?‘?©?—?•?¨ ?œ?‘?•
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 600x1,200 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%


???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* ?”?“?¤???” ?“?™?’?™?˜?œ?™?× ?™?©?™?¨?•?× ?ž?›?¨?˜?™???™ ?–?›?¨?•?Ÿ
* ?”?“?¤???× ?×?ž?•? ?•?× ?™?©?™?¨?” ?ž?ž?¦?œ?ž?” ?“?™?’?™?˜?œ?™?×

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!