חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

DCP-130C
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“ .

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 25 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 20 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x6,000 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 100 ?“?£
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×
* ?—?™?‘?•?¨ USB2

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 600x1,200 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* ?”?“?¤???” ?“?™?’?™?˜?œ?™?× ?™?©?™?¨?•?× ?ž?›?¨?˜?™???™ ?–?›?¨?•?Ÿ

?©? ?” ??—?¨?™?•?× ?‘?ž?¢?‘?“?”
(?—?‘ ?ž?›? ?™?§ ?ž?”?•?•?” ?ž?¨?›?– ?©?™?¨?•?× ??¨?¦?™ ?•?ž?¢?‘?“?× ?©?™?¨?•?× ?ž??•?©?¨?× ?¢?™ ?‘?¨?“?¨ ?¨?©?£ ?™?©?¨??œ

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!