חזור לרשימת פקסים

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

FAX-1360
מפרט טכני

?¤?§??
?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? ?¢?“ 14,400
10 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?‘?œ?—?™?¦?” ??—?× + 100 ?–?›?¨?•? ?•?× ?ž?”?™?¨?™?
?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 20 ?“?£
?ž?—??? ?™?× ?œ 100 ?“?£ .
?–?™?›?¨?•?Ÿ 16MB
?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?œ??’?™?¨?× 300 ?ž???ž?›?™? ?œ?ž?©?œ?•?—
?ž?™?›?œ ?“?™?• ?©?—?•?¨ ?‘?œ?‘?“

?¦?™?œ?•? ?ž???ž?›?™?
?”?¢?×?§?× ?ž???ž?›?™? ?¢?“ 18 ?“/?œ ?‘?©?—?•?¨ ?œ?‘?Ÿ
?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%
?¢?“ 99 ?”?¢?×?§?™?
?¨?–?•?œ?•?¦?™?” 600*203

?ž?™?“?•?× 214 * 292 * 407 ( ?ž?©?§?œ 5.85 ?§?’ )
?ž?™?›?œ ?©?—?•?¨ LC-1000BK


??—?¨?™?•?× ?©? ?” ?‘?ž?¢?‘?“?”
?—?‘ ?ž?›? ?™?§ ?ž?”?•?•?” ?ž?¨?›?– ?©?™?¨?•?× ??¨?¦?™ ?•?ž?¢?‘?“?× ?©?™?¨?•?× ?ž??•?©?¨?× ?¢?™ ?‘?¨?“?¨ ?¨?©?£ ?™?©?¨??œ

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!