חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

DCP-330C
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ + ?œ?•?— ?×?¦?•?’?” LCD "2 ?¦?‘?¢?•? ?™ .

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 25 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 20 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 6000x1200 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 100 ?“?£
* ?œ?•?— ?×?¦?•?’?” LCD "2 ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?–?™?›?¨?•?Ÿ 16 MB
* ?ž?™?“?× 150 * 360 *398 , ?ž?©?§?œ 7 ?§"?’
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?¢?“ 16 ?“?¤?™? ?œ?“?§?” ?‘?¦?‘?¢ , ?¢?“ 18 ?‘?©?—?•?¨ ?œ?‘?•
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 600x1,200 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* ?”?“?¤???” ?“?™?’?™?˜?œ?™?× ?™?©?™?¨?•?× ?ž?›?¨?˜?™???™ ?–?›?¨?•?Ÿ
* pictbridge

?©? ?” ??—?¨?™?•?× ?‘?ž?¢?‘?“?”
(?—?‘ ?ž?›? ?™?§ ?ž?”?•?•?” ?ž?¨?›?– ?©?™?¨?•?× ??¨?¦?™ ?•?ž?¢?‘?“?× ?©?™?¨?•?× ?ž??•?©?¨?× ?¢?™ ?‘?¨?“?¨ ?¨?©?£ ?™?©?¨??œ

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!