חזור לרשימת משולבים לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-8860DN
מפרט טכני

?¤?§??/?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?/?ž?“?¤???× ?œ?™?™?–?¨/???•?¨?§/

?ž?“?¤???×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 28 ?“?¤?™? ?‘?“?§?”
* ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž-8 ?©? ?™?•?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200 dpi
* ?–?™?›?¨?•?Ÿ 32MB
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 250 ?“?£
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?”
* ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?” ?œ-DOS ?‘?›?œ ?”??ž?•?œ?¦?™?•?×
epson ibm pp hp laserjet
* ?“?•?¤?œ?§?? ?‘?ž?–?™?Ÿ ?•?‘?ž?“?¤???×

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 33,600bps
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 50 ?“?¤?™?
* 40 ?œ?—?¦? ?™? ?œ?—?™?•?’ ?‘?œ?—?™?¦?” ??—?×
* 100 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 500 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1200X600 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%
* ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?¢?“ 50 ?“?¤?™?
* ?¦?™?œ?•? ?¢?¦?ž??™ ?›?•?œ?œ ??™???•?£ "???˜?™?"

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ?ž?–?™?Ÿ ?“?•?¤?œ?§?? ?”?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?“?• ?¦?™?“?™?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ , ?œ?“?•?"?œ ?•?œFTP?ž?™?“?•?× 475450531 ?ž"?ž

?”?ž?›?©?™?¨ ?ž?’?™?¢ ?¢? TN-3130 ?• ? 3100 DR


?ž?™?“?•?× 475 * 450 * 531 ?ž"?ž

?”?ž?›?©?™?¨ ?ž?’?™?¢ ?¢? TN-3130 ?• ? 3100 DR

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!