חזור לרשימת מדפסות לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

HL-5280DW
מפרט טכני
 • ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 30 ?“?¤?™? ?‘?“?§?”
 • ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?¤? ?™?ž?™ ?ž?•?‘? ?”
 • ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ??œ?—?•?˜?™ ?ž?•?‘? ?”
 • ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž-8.5 ?©? ?™?•?×
 • ?—?™?‘?•?¨ USB2 ?¤?¨?œ?œ?™ ?•?›?¨?˜?™?? ?¨?©?×
 • ?“?•?¤?œ?§?? ?ž?•?‘? ?” ?œ?”?“?¤???” ?ž?©? ?™ ?¦?™?“?™ ?”?“?£ ?œ?—???›?•?Ÿ ?‘? ?™?™?¨
 • ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x1,200 dpi
 • ?ž?’?™?¨?” ?œ-250 ?“?¤?™?
 • ?ž?–?™?Ÿ ?œ-50 ?“?¤?™?
 • ??•?¤?¦?™?” ?œ?©?×?™ ?ž?’?™?¨?•?× ? ?•???¤?•?× ?©?œ 250 ?“?¤?™?.
  ???”"?› 800 ?“?¤?™?
 • ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?” ?œ?”?“?¤???” ?‘-DOS
 • ?–?›?¨?•?Ÿ32MB ??•?¤?¦?™?™?× ?”?¨?—?‘?” ?¢?“ 544MB
 • ?ž?×??™? ?œ?“?•?¨ ?”?‘? ?©?œ ?¨?©?× TCP IP
 • ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤?œ??© ?ž?•?‘? ?” ?œ??¤?©?¨?•?™?•?× ?”?“?¤???” ?ž?×?§?“?ž?•?×
 • ?×?•?£ ?•?˜?•? ?¨ ? ?¤?¨?“?™? ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?•?× ?”?“?¤???”
 • ?¤?? ?œ ?”?¤?¢?œ?” ?ž?œ? ?‘- 3 ?¦?‘?¢?™?
נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
רשימת ספרים למדפסות לייזר HL-5280DW
דף מידע
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!