חזור לרשימת משולבים הזרקת דיו

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-425CN
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?ž?•?‘? ?”, ?¤?§??, ?ž?–?™?Ÿ ?“?¤?™?, ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×, ???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨ ?‘?ž?›?©?™?¨ ??—?“

?ž?“?¤???× ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 20 ?“?¤?™? ?‘?“?§?” ?©/?œ 15 ?‘?¦?‘?¢
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x6,000 dpi
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 100 ?“?£
* ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?¤? ?™?ž?™ ?ž?•?‘? ?”
* ?ž?™?›?œ ?“?™?• ? ?¤?¨?“ ?œ?›?œ ?¦?‘?¢ ?œ?—?™???›?•?Ÿ ?‘?¢?œ?•?™?•?×

?¤?§??
* ?ž?”?™?¨?•?× ?ž?•?“? 14,400bps
* 80 ?–?›?¨?•? ?•?× ?œ?—?™?•?’ ?ž?”?™?¨
* ?–?›?¨?•?Ÿ ?¤? ?™?ž?™ ?¢?“ 400 ?ž???ž?›?™? ?ž?©?œ?•?—/?§?‘?œ?”


?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¦?‘?¢?•? ?™?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x1,200 dpi
* ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25-400%
* ?ž?–?™?Ÿ ?“?¤?™? ??•?˜?•?ž?˜?™ ?œ- 10 ?“?¤?™?

???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 19,200x19,200 dpi
* ???•?¨?§ ?©?•?œ?—? ?™ ?ž??¤?©?¨ ???¨?™?§?” ?’? ?ž???¤?¨?™? ?•?—?•?‘?¨?•?×
* ??¤?©?¨?•?× ???¨?™?§?” ?™?©?™?¨?•?× ?œ?§?•?‘?¥ ??• ?œ?“?•?"?œ

?¤?•?˜?• ??? ?˜?¨
* ?”?“?¤???” ?“?™?’?™?˜?œ?™?× ?™?©?™?¨?•?× ?ž?›?¨?˜?™???™ ?–?›?¨?•?Ÿ

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!