חזור לרשימת משולבים לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

DCP-7025
מפרט טכני

?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?ž?©?•?œ?‘?× ?›?•?œ?œ?×: ?ž?“?¤???×, ?ž?©?˜?— ???¨?™?§?” ?¦?‘?¢?•? ?™ ?•?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? (?œ?œ? ?¤?§?? )
- ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ?œ-20 ?“?£
- ?—?™?‘?•?¨ ?¤?¨?œ?œ?™ USB2 ?ž?”?™?¨ ?‘?ž?™?•?—?“ ?–?™?›?¨?•?Ÿ 32MB
- ??ž?•?œ?¦?™?•?× DOC PCL
- ?–?ž?Ÿ ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?ž?”?™?¨ ?‘?ž?™?•?—?“ ?¤?—?•?× ?ž-10 ?©? ?™?•?×.
- ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 20 ?“?£ ?œ?“?§?”
- ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¢? ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25%-400%
- ???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?œ?“?•?"?œ ??• ?§?•?‘?¥
- ?ž?›?©?™?¨ ?§?•?ž?¤?§?˜?™ ?œ?—???›?•?Ÿ ?‘?ž?§?•? ?¢?œ ?©?•?œ?—?Ÿ ?”?¢?‘?•?“?”
?”?ž?›?©?™?¨ ?ž?’?™?¢ ?¢? 2000 ?TN (?˜?•? ?¨ ?œ 2500 ?“?£ ?›?™???•?™ 5% ?¦?‘?¢ ) ?• - 2000 ? DR (?×?•?£ ?œ 12,000 ?“?£)

נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!