חזור לרשימת משולבים לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

MFC-7820N
מפרט טכני

?ž?›?©?™?¨ ?ž?©?•?œ?‘ ?”?›?•?œ?œ ?¤?§??, ?ž?“?¤???×, ?ž?©?˜?— ???¨?™?§?” ?•?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•?
- ?—?™?‘?•?¨ ?¤?¨?œ?œ?™ USB2 ?ž?”?™?¨ ?‘?ž?™?•?—?“, ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?×
?ž?•?‘? ?” ,?–?™?›?¨?•?Ÿ 32MB.
- ??ž?•?œ?¦?™?•?× DOS PCL ?¢? ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?”.
- ?ž?–?™?Ÿ ?ž???ž?›?™? ?œ-35 ?“?£.
- ?×?›?•? ?•?× ?¤?§?? ?ž?×?§?“?ž?•?×- ?ž?•?“? ?ž?”?™?¨ ?‘?ž?™?•?—?“
- ?–?™?›?¨?•?Ÿ ?¢?“ 500 ?¤?§???™? ?‘?’?ž?¨ ? ?™?™?¨
- ?–?ž?Ÿ ?”?“?¤???× ?“?£ ?¨??©?•?Ÿ ?ž?”?™?¨ ?‘?ž?™?•?—?“ ?¤?—?•?× ?ž-10 ?©? ?™?•?×.
- ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 20 ?“?£ ?œ?“?§?”
- ?ž?›?•? ?× ?¦?™?œ?•? ?¢? ?”?’?“?œ?” ?•?”?§?˜? ?” 25%-400%
- ???•?¨?§ ?¦?‘?¢?•? ?™ ?œ?“?•?"?œ ??• ?§?•?‘?¥.
- ?ž?›?©?™?¨ ?§?•?ž?¤?§?˜?™ ?œ?—???›?•?Ÿ ?‘?ž?§?•? ?¢?œ ?©?•?œ?—?Ÿ ?”?¢?‘?•?“?”
?”?ž?›?©?™?¨ ?ž?’?™?¢ ?¢? 2000 ?TN (?˜?•? ?¨ ?œ 2500 ?“?£ ?›?™???•?™ 5% ?¦?‘?¢ ) ?• - 2000 ? DR (?×?•?£ ?œ 12,000 ?“?£)

כללי
זיכרון 32MB
טיפול בנייר מגירה ל 250 דף +מגש יציאה ל 100 דף
כרטיס רשת 10/100
מזין ADF עד 35 דף
מידות 294 * 395 * 432
ממשקים USB+Parallel
שיטת הדפסה לייזר
מדפסת
אמולציה PCL 6 and BR-Script3
הדפסת דף ראשון פחות מ 10 שניות
מהירות עד 20 ד/ל
רזולוציה HQ1200
פקס
זיכרון 8 בלחיצה אחת + 200 מהיר
מודם עד 33,600 BPS
משלוח/קבלה פקס מזיכרון עד 500 דף
צילום
הגדה הקטנה 25%-400%
העתקים עד 99
מהירות עד 20 ד/ל
רזולוציה עד 300*600 DPI
סורק
עומק צבע עד 24 ביט
רזולוציה אופטית מקסימלית 2400*600 DPI
חומרים מתכלים
טונר TN-2000 טונר עד 2500 דף (כיסוי 5% )
תוף [ דרם ] DR-2000 תוף עד 12,000 דף
נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
רשימת ספרים למשולבים לייזר MFC-7820N
ספר משתמש - עברית
דף מידע
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!