חזור לרשימת מדפסות לייזר

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

HL7050
מפרט טכני

?ž?“?¤???× ?œ?™?™?–?¨ ?œ?ž?©?™?ž?•?× ?§?©?•?× ?‘?ž?™?•?—?“
?•?‘?¢?œ?•?× ? ?ž?•?›?” ?‘?ž?™?•?—?“!

* ?ž?”?™?¨?•?× ?”?“?¤???” ?¢?“ 30 ?“?¤?™? ?‘?“?§?”
* ??•?¤?¦?™?” ?œ?›?¨?˜?™?? ?¨?©?× ?¤? ?™?ž?™
* ?ž?×??™?ž?” ?œ?›?œ ?×?•?›? ?” ?•?œ?›?œ ?ž?¢?¨?›?× ?”?¤?¢?œ?”
* ?”?“?¤???× ?“?£ ?‘?¨??©?•?Ÿ ?¤?—?•?× ?ž -10 ?©? ?™?•?×
* ?¨?–?•?œ?•?¦?™?” ?¢?“ 1,200x1,200 dpi
* ?—?™?‘?•?¨ USB2 ?¤?¨?œ?œ?™ ?•?˜?•?¨?™
* ?¢?‘?¨?™?× ?¦?¨?•?‘?” ?œ?”?“?¤???•?× ?‘-DOS
* ?ž?’?™?¨?” ?œ 500 ?“?¤?™? ?•?ž?–?™?Ÿ ?ž?×?›?•?•? ?Ÿ ?œ 100 ?“?¤?™?
* ??•?¤?¦?™?•? ??œ?™ - ?ž?’?™?¨?•?× ? ?™?™?¨ ? ?•???¤?•?× ?¢?“ 1500 ?“?¤?™?
* ?–?›?¨?•?Ÿ 32 MB ?”?¨?—?‘?” ?¢?“ 288MB

* ?×?•?£ ?•?˜?•? ?¨ ? ?¤?¨?“?™? ?œ?—?™???›?•?Ÿ ? ?™?›?¨ ?‘?¢?œ?•?™?•?×
* ?ž?’?•?•?Ÿ ??‘?™?–?¨?™? ? ?•???¤?™?

מידות 485x480x421 מ"מ
משקל 24.3 ק"ג
חומרים מתכלים
DR-5500 תוף עד 40,000 דף
TN-5500 טונר עד 12000 דף [ כיסוי 5% צבע]
תמיכה במערכות הפעלה
חלונות דרייבר PCL/BR-Script לחלונות 95/98/Me/NT4/2000/XP
מקינטוש תמיכה בMacOS 8.6-9.2 וOS X 10.1/10.2
בקר
אמולציות PCL6,BR-Script3, IBM ProprinterXL, FX-850
גופני ברקוד 11 גופנים
גופנים 66 גופני PCL וBR-Script
כלי ניהול תוכנת BRAdmin.
ממשקים חיבור USB, חיבור מקבילי,חיבור RS-232(טורי), אופציה לכרטיס רשת(NC-4100h)
טיפול בנייר
גדלי נייר בהזנה ידנית 105x216 עד 148x356 מ"מ
גדלי נייר במגירה A4, Letter, B5(JIS/ISO), A5, B6(ISO), A6, Executive, Legal
הזנת נייר 500 דף במגירה, ועוד 100 דפים במגש
הזנת נייר נוספת(אופציה) ניתן לרכוש עד 3 מגירות נוספות, 500 דפים כל אחת(LT-7000)
יציאת נייר 500 דפים עם פנים למטה, 100 דפים עם פנים למעלה, ניתן להרחיב עד 1900 דפים באמצעות יחידת MX-7000/7005
נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
רשימת ספרים למדפסות לייזר HL7050
דף מידע
ספר הדרכה
מדריך מקוצר למשתמש בעברית
אלון מידע
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!