חזור לרשימת פקסים

מודל זה אינו מוצע עוד למכירה

8070P
מפרט טכני
הפעלה משולבת יש
זיכרון גיבוי עד 4 ימים
זכרון סטנדרטי 2MB
מהירות העברה בשניות כ 6 שניות
מהירות מודם עד 14400
מזין נייר ל20 דף
מידות 395X359X243 משקל
מצב שינה קיים
רוחב נייר לצילום דרך ADF מינימום 14.7 ס"מ ועד A4
שעון גיבוי עד 9 שעות
תכנות על המסך יש
טלפון
אינדקס טלפונים יש
דיבור דרך מיקרופון אין
חיוג בלחיצה אחת יש 8 זכרונות
חיוג בתפוצה יש
חיוג חוזר אוטומטי יש
חיוג מהיר יש 100 זכרונות
ממשק למשיבון יש
שפופרת אין
פקס
גווני אפור 64
העברה ברזולוציה גבוהה יש
זיהוי פקס אוטומטי יש
מהירות סריקה לזיכרון בערך 3.5 שניות לדך A4
משיכת פקסים יש רגיל או מאובטח
משלוח לקבוצות עד 158 יעדים
משלוח מושהה יש 50 זמנים/עבודות
משלוח מזיכרון עד 80 דף
סריקה מוקדמת יש
קבלת פקסים בגמר הנייר עד 80 פקסים
קידום פקס לצד שלישי כן
שליטה והפעלה מרחוק יש
מעתיקה
הגדלה והקטנה מ50% עד 200%
מהירות עד 10 דפים לדקה
שכפול עד 99 עותקים
דוחות פעילות
אישור משלוח יש (כולל העתק)
דוחות מרוכזים עד 200 שורות
דף מוביל יש(מיוחד)
רשימת התקשרויות יש
חומרים מתכלים
DR-8000 תוף עד 8000 דף
TN -8000 טונר ל 2200 דף [ כיסוי 5% צבע]
נתוני המכשיר מיועדים להתרשמות כללית, ואין באפשרותנו להבטיח דיוק מוחלט. במקרה של ספק מומלץ ליצור עימנו קשר.
רשימת ספרים לפקסים 8070P
ספר הדרכה
מדריך מקוצר למשתמש בעברית
דף מידע
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!