רשימת דרייברים למדפסות לייזר HL4000C
דרייבר למערכת Windows 95/98 - לחיבור פרללי
דרייבר למערכת Windows 95/98 - לחיבור USB
דרייבר למערכת Windows 2000 - לPCL
דרייבר למערכת Windows 2000 - לפוסטסקריפט
דרייבר למערכת Windows NT - לPCL
דרייבר למערכת Windows NT - לפוסטסקריפט
דרייבר למערכת Windows XP
XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!